937827398 - De lunes a viernes de 9h a 13h y de 17h a 20h

Verger Natura

Blog

Els avantatges dels fertilitzants ecològics

Els fertilitzants ecològics, per definició, són aquells que es poden utilitzar en les explotacions de cultius destinats a aquesta finalitat (existeix una normativa europea relacionada). Dins d’aquesta categoria de fertilitzants, incloem el natural o l’orgànic. Aquest últim, conté un elevat percentatge de subproductes d’origen vegetal, amb la finalitat que, després de la seva degradació al sòl, es converteixi en humus.

L’objectiu principal d’aquest tipus de producte és aconseguir una bona humidificació del terreny millorant-ne la seva qualitat, fet que sense cap dubte pot interessar-te.

Quin benefici aporta un sòl cultivat amb fertilitzant natural?

Molts són els beneficis coneguts per l’agricultor, vegem-ne alguns d’ells:

  • Millora la quantitat i qualitat dels microorganismes de sòl, com les bactèries fixadores del nitrogen y del fòsfor, fongs beneficiosos i algues microscòpiques.
  • Redueix la contaminació de les capes freàtiques degut a la lixiviació dels nitrits i dels nitrats.
  • Equilibra el pH
  • Esponja el terreny millorant-ne la ventilació i la retenció d’aigua per part d’aquest.
  • Redueix l’ús dels fertilitzants minerals.
  • Ajuda a crear quelants naturals, millorant la captació de macros i d’oligoelements a través de les arrels.
  • Tonifica la salut del vegetal a l’equilibrar i potenciar la nutrició de les plantes.
  • Conserva la fertilitat del sòl i evita l’erosió.
  • Vigoritza el vegetal després de passar èpoques d’estrès com sequeres o fred.

Verger Natura és una empresa amb més de vint anys d’experiència dedicant-se a la fertilització orgànica y ecològica, tant en jardineria com en cultius de productes ecològics.

La seva amplia gamma de fertilitzants ecològics les quals contenen molècules altament actives (lípids, aminoàcids, etc) meticulosament sotmesos a rigorosos controls de qualitat, indueixen a la planta a mantenir un creixement equilibrat. Conserven la fertilitat dels sols sense afegir un excés de N, P, K, aprofitant i activant-ne les seves reserves.