937827398 - De lunes a viernes de 9h a 13h y de 17h a 20h

Verger Natura

Blog

Nodrir amb fertilitzants ecològics

Contràriament a les creences d’algunes persones, la fertilització i la nutrició són dos conceptes diferents. Durant la fertilització, la planta rep aportaments de fertilitzants es estan sòlid i líquid. La nutrició es el procés a través del qual la planta obté els nutrients que hi ha als fertilitzants que, un cop absorbits, en facilita el creixement i producció de forma satisfactòria.

 

Per tant, pot donar-se la circumstància de què una planta estigui a la vegada excessivament fertilitzada però mal nodrida. Succeeix quan no pot absorbir els nutrients que necessita per desarrollar-se adequadament. Per cert, utilitza fertilitzant natural i productes ecològics per cuidar les teves plantes amb garanties.

 

Aquest desajust pot ser causat per fertilitzants de baixa qualitat o interferències ocasionades per elements que es troben en el sòl. També es possible que sigui per factors exògens i/o, per suposat, a la naturalesa del rec que s’apliqui. Cada cultiu necessita la seva dosis justa d’aigua, ni més, ni menys.

 

Fertilitzar a temps i amb inteligencia

 

En conseqüència, és molt important disposar de tota la informació referent a la planta que cultivem. Hem de tenir clar si el seu cultiu es adequat pel nostre terreny i conèixer les quantitats d’aigua i fertilitzants ecològics necessaris. D’acord amb les característiques de cada zona, podrem aplicar els tractaments fitosanitaris que resultin necessaris.

 

Addicionalment, hem d’estar molt atents als temps. Abans de començar el procés necessitem tenir molt clars els moments en els que convé proporcionar els fertilitzants. Si no pensem bé en totes aquestes variables, la producció de la jardineria domèstica podria veure’s perjudicada o fallida.

Per tant, en aquet camp, com en altres de la vida, cal actuar amb coneixença i intel·ligentment , fertilitzant en la justa mesura i a temps. SI pots, fes servir fertilitzant natural.