Certificats ecològics en jardineria

La millor manera de cuidar la terra, si et dediques a la jardineria domèstica, és proporcionar-li simplement allò que necessita. Com saber si estic utilitzant fertilitzants ecològics? Per saber-ho és necessari conèixer més sobre ells.

Què són els certificats ecològics?

Estos certificados permiten garantizar que las materias primas utilizadas provienen de cultivos ecológicos, aquellos que respetan los ciclos naturales de producción y elaboración del producto. En España, las competencias corresponden a las Comunidades Autónomas y los organismos certificadores pueden ser privados o públicos. Las certificaciones aportan un valor añadido al producto o empresa que lo posea al proporcionar garantía y confianza al consumidor.

Aquests certificats garanteixen que les matèries primeres emprades provenen de cultius ecològics, aquells que respecten els cicles naturals de producció i elaboració del producte. A Espanya, les competències corresponen a les CCAA i els organismes certificadors poden ser privats o públics. Les certificacions aporten un valor afegit al producte i empresa, distintiu que aporta garantia i confiança al consumidor.

La certificació dels productes per la producció d’agricultura ecològica (com fertilitzants o adobs per jardineria domèstica) està regulada pel Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics de la Unió Europea. En aquest cas, només s’aplica a les matèries primeres que formen el fertilitzant.

Cada Comunitat Autònoma i empresa certificadora té els seus propis certificats ecològics. Entre els organismes públics trobem COPAE (Astúries), CBPAE (Balears), ICC (Canàries), CAECYL (Castella i Lleó), CCPAE (Catalunya), CAEM (Madrid), CAECV (València), CRAEX (Extremadura); a més de Organic Farm, Certificació Ecològica Unió Europea.

En l’àmbit privat, trobem:

  • AGROCOLOR. Acreditació y aplicació de normes.
  • BUREAU VERITAS. Empresa líder en certificació en tots els sectors.
  • CAAE. Primera entitat certificadora amb més hectàrees certificades a Europa.
  • CERES. Realitza inspeccions a tot el món.

L’alternativa a aquesta regulació és el Sistema Participatiu de Garantia (PSG), format per productors i consumidors, garantint confiança i transparència.

Totes les opcions són vàlides, si estàs interessat en productes ecològics per floristeries, o qualsevol altre sector, la millor opció és saber si tenen certificació ja que és la manera correcta d’estar segur en la qualitat i components del producte.

Share this content: